Welke inbraakbeveiliging heeft u nodig?

Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) krijgt ruim 40% van de ondernemers te maken met inbraak. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw bedrijfspand te beveiligen. Wat voor u relevant is, hangt af van het inbraakrisico.

Inbraakbeveiliging; camera bij een bedrijf
Nieuws
Datum: 06-06-2023

Uw inbraakrisico wordt voornamelijk bepaald door de verkoopbaarheid en de waarde van uw goederen en inventaris en of die gemakkelijk te bereiken zijn. U kunt met een online tool nagaan in welke risicoklasse uw bedrijf valt en welke beveiligingsmaatregelen hierbij horen. Waar moet u aan denken?

Wie mag waar komen?

Organisatorische maatregelen verkleinen de kans dat gelegenheidsdieven bij u binnen kunnen komen. Een voorbeeld is goed sleutelbeheer. Bepaal eerst wie waar toegang toe heeft en wie welke sleutels mag hebben. Laat medewerkers tekenen voor ontvangst van een sleutel en geef ze een meldingsplicht bij verlies. Gebruik sleutels die alleen kunnen worden bijgemaakt met een pasje of certificaat. Verder kunt u heldere afspraken maken over het openen en afsluiten van het bedrijfspand. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Die persoon moet aan het eind van de werkdag controleren of alle ramen en deuren op slot zijn en of de alarminstallatie is ingeschakeld.

Ook buiten het pand

Inventariseer ook waar dure of moeilijk vervangbare zaken liggen. Misschien kunt u die beter opbergen in een kluis. Nieuw aan te nemen personeel screent u door referenties op te vragen, informatie over hen op te zoeken op het internet en door een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te vragen. Ook buiten het pand is zorgvuldigheid van belang. Als op uw bedrijfsterrein ladders, kratten, pellets en verrolbare containers staan kan een inbreker snel binnenkomen. Hoog opgeschoten beplanting ontneemt het zicht op uw pand waardoor de inbreker ongestoord zijn gang kan gaan. Dus elke dag opruimen en regelmatig snoeien.

Bouwkundige en elektronische maatregelen

Naast deze organisatorische maatregelen zijn er bouwkundige maatregelen zoals SKG-goedgekeurd hang- en sluitwerk voor ramen en deuren, inbraakwerende beglazing, rolluiken of traliewerk, beveiligingsverlichting met bewegingssensoren en antirampalen voor de gevel. En ten slotte kunt u elektronische maatregelen treffen. Denk aan een inbraak-alarminstallatie, toegangscontrolesysteem of beveiligingscamera’s waarmee de politie direct gewaarschuwd wordt. Welke maatregelen u treft, hangt af van uw inbraakrisico.

Naast preventie ook goed verzekeren

Als u beroofd bent van inventaris, goederen en bedrijfsdocumenten kan dat leiden tot omzetverlies en reputatieschade. En dan is er nog de schade aan uw pand door gebroken ruiten of geforceerde deuren. Inbrekers willen ook nog wel eens brand stichten om sporen uit te wissen. Goede inbraakpreventie is daarom een absolute must. Mochten er toch criminelen uw pand binnendringen dan wilt u kunnen vertrouwen op een ruimhartige schadevergoeding. Neem daarom contact op met ons kantoor om uw gebouwenverzekering en inventaris- en goederenverzekering door te laten lichten.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.